• Vurdering

  En vurdering består af en gennemgang af alle synlige bestanddele, den spillemæssige stand samt instrumentets evne til at holde stemningen.

 • Synlige bestanddele

  Med synlige bestanddele forstås hammerfil, mekanik, strenge, klangbund, jernramme samt det ydre.

 • Spillemæssig stand

  Den spillemæssige stand vil altid være beroende af teknikkens tilstand. Alle Justerbare funktioner i mekanikken vil have afgørende betydning for, hvordan den spillemæssige oplevelse er. Det kan være svært at analysere, hvori problemet består, når oplevelsen af at spille på instrumentet bare ikke føles god. En vurdering kan altid give svar på disse spørgsmål.

 • Stemmeevne

  Stemmeholdbarhed er på en måde det vigtigste for instrumentets værdi. Det vil være forbundet med anseelige omkostninger at skifte denne ud, og udgiften vil som oftest overstige instrumentets værdi. Stemme-stokken består af en træbjælke, hvori stemmenaglerne er er placeret. Træets evne til at fastholde disse nagler svigter, hvor træet gennem flere år har været udtørret. Vi anbefaler altid kontrol af luftfugtigheden ved Deres instrument. Den skal være over 35 %.

 • Hvorfor vurdere?

 • En vurdering kan anbefales, hvor et instrument skal bedømmes i forhold til værdiansættelse i forbindelse med forsikringsskader, men også med salg eller reparation for øje. En vurdering består af en gennemgang af alle synlige bestanddele, den spillemæssige stand samt instrumentets evne til at holde stemningen.

  En værdirelateret vurdering hjælper ved prisansættelse med salg for øje og gives ud fra markedets aktuelle status for handler mellem private.

  I særlige tilfælde kan en vurdering udløse et tilbud om en kommissionsaftale, der indebærer at instrumentet sælges fra forretningen.

 • Kontakt Claus på tel. 5389 9880

 • Ønsker du en en vurdering af dit instrument kan du kontakte Claus på tel. 5389 9880 eller mail claus@cphpiano.dk